Formgivning. Naturlig färgning av Lina Sofia Lundin, Natur & Kultur.