Symbol, folder och roll up till »GULLD-fonden«, för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.