Illustrationer till tidningen Byggnadskultur för Svenska Byggnadsvårdsföreningen.