Illustrationer till Restaurang Mumma, Semic bokförlag och Allt-i redovisning.