Redesign och formgivning av tidningen Byggnadskultur för Svenska Byggnadsvårdsföreningen.